Vi er det tilbud, som arbejder dedikeret på at finde vejen til trivsel og skoleglæde i et nyskabende samarbejde med kommuner og skoler 

 

Glad i skole er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der, gennem skræddersyede lærings- og trivselsfremmende indsatser, har det klare formål at hjælpe børn og unge med særlige behov, så de genvinder modet og troen på, at de kan mestre skolen, en uddannelse eller et job. Vores formål er også at skabe større afklaring i forhold til den enkeltes ressourcer og udfordringer med fokus på at fremme livsmestring, selvhjulpenhed og et styrket positivt selvbillede.

Glad i skole er ikke en privat grundskole, der erstatter den kommunale folkeskole- herunder specialskoler. Vi ser os derimod som et midlertidigt eller supplerende tilbud til børn og unge med skolerelaterede problematikker og/eller mistrivsel. 

Som registreret socialøkonomisk virksomhed arbejder vi nonprofit – det vil sige, at vi tjener penge på almindelige markedsvilkår, men adskiller os fra andre virksomheder ved at reinvestere det væsentlige af virksomhedens overskud i løsningen af en samfundsmæssig udfordring ud fra et klart socialt formål.

Skolefravær og skolerelateret stress, mistrivsel, angst og depression blandt børn og unge med særlige behov er en kompleks samfundsmæssig udfordring, som vi, med vores specialiserede ydelser og tværprofessionelle kompetencer, ønsker at bidrage til løsningen af, ud fra et medmenneskeligt og socialt ansvar.

Det ansvar vil vi gerne løfte i et innovativt samarbejde med de respektive kommuner og skoler, som er åbne for at finde nye veje, hvor økonomi går hånd i hånd med faglig omsorg og høj kvalitet til gavn for barnet og den unge med særlige behov og deres familier.

Den lovmæssige hjemmel for vores indsatser kan relateres til følgende:

  • Folkeskoleloven: Kapitel 2 ,5 & 6
  • Barnets lov: kapitel 4, 5, 6 & 11
  • Serviceloven: Kapitel 3,15 & 16

 

 

Folkeskoleloven

Samarbejde om varetagelse af undervisningsopgaver, § 3, stk. 5, bekendtgørelse af lov om Folkeskoleloven:

Samarbejde om Sygeundervisning, fx for børn/unge med angst o.a., kapitel 6, stk. 19, vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning

Særlig tilrettelagt forløb efter 7 klasse, §33 stk. 4-5

 

 

Barnets Lov

Behandling ved psykolog eller psykoterapeut, §41, §81 stk. 3, 4,

Støttende indsatser- rådgivning og behandling §32 stk. 2, 3, 5, 8

Tidligt forebyggende indsatser §30 stk. 1, 2

Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser §30 stk. 1

Dyreassisteret lærings- og fritidsaktivitet m. hund el. hest §35

Hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier §80, §81 stk. 3, 4

 

 

Serviceloven

Forebyggende og afhjælpende indsatser til voksne m. funktionsnedsættelser § 81, 1-5, § 82a, b, c

Anden form for hjælp ifm. Rådgivning, §10 stk.3

Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte § 82 – § 82 b.

Sociale akuttilbud § 82 c

Personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb § 83, 83a

Afløsning eller aflastning § 84

Vedligeholdelsestræning § 86, stk. 2