Vi underviser i grundskolens fag på alle klassetrin i den ramme, der er behov for

Det vil altid være vores overordnede mål at arbejde frem mod skoledeltagelse i den klasse barnet og den unge er tilknyttet, men der kan være mange delmål på vejen, og i forhold til at ramme den enkeltes motivation, ressourcer og behov, vil et vigtigt succeskriterie altid være, at indsatsen tager sit udgangspunkt i den ramme barnet og den unge føler sig tryg i.

Vi kan tilbyde præcis den ramme og det indhold, som imødekommer den enkeltes motivation, ressourcer og behov. Vi kan også tilbyde en kombination af flere tiltag på tværs af forskellige fagområder og kontekster, så indsatsen løbende tilpasses barnets og den unges progression. I de komplekse tilfælde hvor barnet og den unge fx er ramt af stress, angst og depression, kan det være, at indsatsen er nødt til at tage sit udgangspunkt i undervisning hjemme eller onlineundervisning og måske kombineret med et behandlingsforløb hos Glad i skole, indtil barnet og den unge er klar til at tage det næste trin på vejen frem mod skolen.

Det vil altid være individuelt, hvad der giver bedst mening for det enkelte barn og ung, og derfor står vi også klar til at tilbyde et skræddersyet forløb i den ramme og med det indhold, som imødekommer den enkeltes motivation, ressourcer og behov. Vi indgår i et tæt samarbejde med skole og kommune i forhold til at finde den bedste løsning for det enkelte barn og ung.

Læs mere om vores ydelser her.