Naturen giver ro og mulighed for fordybelse

Vi inddrager naturen, som en væsentlig del i vores samlede indsatser. I naturen kan børnene og de unge finde ro, og her er højt til loftet, når vi flytter undervisningsaktiviteterne ud i, f.eks. skoven.

Naturen giver fornyet lyst til læring

Mange af de børn og unge, vi arbejder med, er på overarbejde i de traditionelle skolesammenhænge, og ofte er de præget af mange nederlag både fagligt og socialt. Når klasselokalet flyttes ud i naturen, åbnes nye muligheder for at understøtte mestringsoplevelser, handlekompetence og styrket selvtillid. Det kan give barnet og den unge fornyet lyst til læring og udvikling samt stærke eksistentielle læringsoplevelser, fordi sanser, følelser, krop og kognition bringes i spil, så læringen bliver kropslig forankret. 

Naturen giver mulighed for nye relationer

Da naturen kan virke direkte afstressende, kan det også bidrage til større socialt overskud, hvor nye og positive relationer kan opstå, og det kan bringe gode snakke frem, hvor der tales med de voksne og hinanden om svære oplevelser. I naturen er der tid til fordybelse og barnet og den unge får mulighed for at gøre sig positive erfaringer med at være en værdifuld del af et socialt fællesskab.

Praktiske informationer

Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller på mindre hold med højst 6 elever.