Integreret læring med anvendelse af musikken som pædagogisk redskab

Vi har mange positive erfaringer med at inddrage musikken i undervisningsrelaterede aktiviteter. Udover at musik har en fantastisk evne til at påvirke vores sindsstemning, så kan musik også betragtes som hjernegymnastik. Gennem musikken kan vi arbejde med barnets og den unges arbejdshukommelse, koncentration, opmærksomhed og arousal. Musikken er også et pædagogisk redskab, vi kan bruge i arbejdet med at fremme evnen til kontakt, kommunikation, kropsbevidsthed, social bevidsthed og sansestimulation.

Inddragelse af musik som det fælles tredje i undervisningen, varetages af vores musikterapeut med mange års erfaring i undervisning af børn og unge med særlige behov.