Glad i skole - sammen finder vi vejen

Vi har mange års erfaring i undervisning af børn og unge med særlige behov

”Jeg har altid hadet at komme i skole om mandagen, men nu glæder jeg mig”

- Elev i 6. klasse

”Jeg har altid hadet at komme i skole om mandagen, men nu glæder jeg mig”

- Elev i 6. klasse

Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv med læring og udvikling

Vi henvender os primært til børn og unge med særlige behov, hvis udvikling, trivsel og/eller skolefravær giver anledning til bekymring. Det kan både være børn og unge, som går i et alment skoletilbud, i et specialtilbud eller som venter på et skoletilbud.

Vi hjælper også udsatte og sårbare unge op til 25 år på deres vej frem mod et uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud.

Vores ydelser kan købes individuelt eller som en samlet koordineret og helhedsorienteret indsats.

Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv med læring og udvikling

Vi henvender os primært til børn og unge med særlige behov, hvis udvikling, trivsel og/eller skolefravær giver anledning til bekymring.

Det kan både være børn og unge, som går i et alment skoletilbud, i et specialtilbud eller som venter på et skoletilbud.

Vi hjælper også udsatte og sårbare unge op til 25 år på deres vej frem mod et uddannelses- eller beskæftigelsesrettet tilbud.

Vores ydelser kan købes individuelt eller som en samlet koordineret og helhedsorienteret indsats.

En helhedsorienteret arbejdsmodel med barnets og den unges perspektiv i centrum

Med mange års erfaring i undervisning af socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, ved vi også, at en målrettet, koordineret og helhedsorienteret indsats med barnets perspektiv i centrum, er et vigtigt succeskriterie. Derfor er Glad i skole også meget inspireret af socialstyrelsens projektmodel, som pejlemærke i arbejdet med børnenes og de unges trivsel og læring i bred forstand. Vi ser modellen som et stærkt værktøj i forebyggelsen og afhjælpningen af skolefravær hos alle børn og unge uanset om de går i et alment skoletilbud, et specialtilbud eller venter på et skoletilbud. Læs mere om modellen her.

Vi mener også, at det er vigtigt, at forældrene og familien har adgang til støttende samtaler i processen med at forebygge og afhjælpe skolefravær. Vi ved, det kan give mange bekymringer og usikkerhed i en familie og ved forældrene, når ens barn er i mistrivsel og har ufrivilligt skolefravær. Derfor tilbyder Glad i skole samtaler med et terapeutisk og vejledende fokus, hvor familiens dynamik, relationer og struktur indtænkes, som en del af den samlede indsats.

Dyrene som støtte, guide og læringspartnere

Glad i skole inddrager dyr i det professionelle samarbejde, hvor dyrene både fungerer som VORES samarbejdspartnere og barnets eller den unges støtte, guide og læringspartner. Lovende forskningsresultater såvel som vores egne erfaringer har vist, at dyrene, med deres egenskaber, kan være et værdifuldt fælles tredje, når vi, som professionelle, nogle gange oplever at ”komme til kort”! Det kan være i de tilfælde, hvor barnet eller den unge kommer med en ”rygsæk” fuld af nederlagsfølelse, skolerelaterede stress og belastninger, som har resulteret i en grundlæggende mistillid til de professionelle og til alt, hvad der er forbundet med SKOLE. Én af de særlige egenskaber ved dyrene er, at de altid vil møde dig umiddelbart, autentisk og uden krav eller forventninger. Med andre ord, så kan vi slappe af og være nærværende med dyrene, fordi vi ikke behøver bekymre os om deres hensigter eller agenda. Dyrene kan også hjælpe barnet eller den unge til oplevelser af mestring og anerkendelse- herunder styrke selvtillid, selvværd og dermed fremme et mere positivt selvbillede hos barnet eller den unge.

Glad i skole inddrager kun nøje udvalgte dyr, som vi har et indgående kendskab til, og som egner sig til de enkelte opgaver. Vi prioriterer sikkerhed og velfærd for både barnet, den unge og dyret. Du kan læse mere om Dyrene- Dyreassisteret pædagogik- og forskningen i dyreassisterede interventioner på vores hjemmeside.

Læs deres egne ord her

”Jeg glæder mig til, jeg skal være sammen med Bamse igen.”

”Jeg elsker Bamse.”

“Stigandi er den bedste – han er MIN ven.”

“Jeg stoler på Nanna – vi er nået langt sammen.”

”Mine bedste dage på skolen er, når jeg skal være sammen med Bamse og Stigandi.”

“Jeg vil gerne lære alt om heste, for jeg får nok aldrig et rigtigt arbejde, men så kan jeg jo komme til at arbejde med det.”

”Dyr kan godt lide mig.”

“Stigandi kan godt lide mig.”

”Bamse er min allerbedste ven.”

”Jeg har altid hadet at komme i skole om mandagen, men nu glæder jeg mig.”

Sammen finder vi vejen til trivsel og en god fremtid med muligheder

En god skolegang er essentiel for et godt børneliv og er den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne. Det gælder for alle børn, men for udsatte børn i særdeleshed. Jf. Børns vilkår.

Vores indsatsområder er:

Den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge i mistrivsel og med begyndende skolefravær
Den langsigtede indsats for børn og unge med et langvarigt skolefravær
Den tidlige og forebyggende indsats for unge uden uddannelse og job

Vi har ét stærkt formål

At hjælpe børn og unge ud af mistrivsel

Glad i skole er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der, gennem skræddersyede lærings- og trivselsfremmende indsatser, har det klare formål at hjælpe børn og unge med særlige behov, så de genvinder modet og troen på, at de kan mestre skolen, en uddannelse eller et job.