Sammen finder vi vejen til trivsel og en god fremtid med muligheder

En god skolegang er essentiel for et godt børneliv og er den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne. Det gælder for alle børn, men for udsatte børn i særdeleshed. Jf. Børns vilkår.

Læs mere om vores 3 indsatsområder her:

Skolefraværsproblematikker udvikler sig gradvist og kan komme til udtryk på forskellige måder. Det kan være manglende lyst til at gå i skole, konflikter om morgenen, inden barnet eller den unge skal i skole, svære følelser, isolation, mavepine og problemer med at falde i søvn.

Det er vigtigt at være opmærksom på de tidlige advarselstegn, så der kan tages hånd om barnet og den unge, inden problemerne udvikler sig til massive trivsels- og skolefraværsproblematikker.
Forældre kan med fordel læse flere gode råd her. 

Glad i skole tilbyder skræddersyede og fleksible indsatser med mulighed for:

”Forskning i skolevægring viser, at det ofte er meget komplekse problemstillinger, der er årsag til børns længerevarende fravær fra skolen. Derfor skal indsatsen for at hjælpe dem være fleksibel og skræddersyet til det enkelte barn og dets specifikke udfordringer”. Jf. Skolebørn, ”Børn tabes i systemet og forældre lades i stikken”.

Udover de komplekse problemstillinger, så er tiden en afgørende faktor for børn og unge, som mistrives og har et langvarigt skolefravær. Med tid, mener vi, at der skal tid til, at barnet og den unge kan komme sig og langsomt genvinde modet og troen på, at det er godt at gå i skole.

Mange børn og unge med ufrivilligt skolefravær kan være hårdt ramt af stress, angst, depression og andre følelsesmæssige belastninger, og det kræver tid og energi, før barnets, den unges og familiens liv kommer ind i en holdbar rytme igen.

Glad i skole kan tilbyde en skræddersyet, helhedsorienteret og koordineret indsats, hvor vi med barnets og den unges perspektiv i centrum arbejder målrettet med at fremme trivsel, skoleglæde, selvtillid, handlekompetence og et mere positivt selvbillede hos barnet og den unge.

Vi tilbyder tilbage-i-skole-forløb, hvor behandling kan indgå som en integreret del af den samlede indsats med mulighed for:

Mange unge risikerer at blive tabt i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne og i jobcenteret– og særligt gruppen af sårbare unge med behov for specialpædagogisk støtte, er i risiko for at blive tabt i systemet.

I Autisme foreningens inklusionsrapport fra 2022 viser rapporten, at tæt på halvdelen af børn og unge med autisme har ufrivilligt skolefravær.
Læs rapporten her.

En belastende skolegang med mange faglige og sociale nederlag og med ufrivilligt fravær, måske gennem flere år, vil også have konsekvenser for den unges videre forløb i uddannelsessystemet og i mulighederne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Denne gruppe af sårbare unge har brug for et forebyggende og indsatsorienteret tilbud, som understøtter deres motivation, ressourcer, behov og drømme for fremtiden. Det er unge, som har brug for tid og forberedelse, hvis de skal have mulighed for at lykkes på deres videre vej i uddannelse eller i job.

Hos Glad i skole kan vi tilbyde at forberede den unge med en skræddersyet, helhedsorienteret og koordineret indsats frem mod en STU eller beskæftigelse.

Vi tilbyder forberedende forløb, hvor vi: